Ταλαιπωρίας συνέχεια. Τί και αν έχει το taxis τις δηλώσεις μας;

Δεν έχει σημασία αν οι φορολογικές δηλώσεις έχουν καταχωρηθεί στο taxis;

Δεν πειράζει.Θα τις καταχωρήσουμε και στο ΓΕΜΗ. Το επίκαιρα αστείο είναι να φωνάζουν τώρα αλλά και παλαιότερα οι πολιτικοί αρχηγοί, πως έγγραφα που κατέχει μία υπηρεσία δεν θα αναζητούνται από άλλη. Πραγματικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο προκειμένου να ταλαιπωρήσουμε εταιρείες, λογιστές και συμβούλους.

Και νέα ταλαιπωρία για λογιστές και εταιρείες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της 79752/30-12-2014 (ΦΕΚ 3623/Β/31-12-2014) Υπουργικής Απόφασης η καταχώριση στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής φορολογίας εισοδήματος είναι υποχρεωτική και αφορά τις προσωπικές επιχειρήσεις και λοιπούς υπόχρεους (Ο.Ε., Ε.Ε, ΣυνΠΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ, Αστικές Εταιρίες, Κοινοπραξίες κτλ) πλην των κεφαλαιουχικών εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ).

Η καταχώριση του αποδεικτικού αυτού θα πρέπει να γίνει εντός δύο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, με ηλεκτρονικό τρόπο (www.businessportal.gr)  από τον υπόχρεο με ταυτόχρονη την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους καταχώρισης.

Η καταχώρηση απαιτεί προς συμπλήρωση τον αριθμό του αποδεικτικού υποβολής φορολογικής δήλωσης που εκδίδει το σύστημα του Taxis μετά την οριστική υποβολή αυτής. Στην αίτηση αυτή δίνεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να επικαιροποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *