Δικαιολογητικά για χορήγηση ΑΦΜ σε πολίτες

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη λήψη ΑΦΜ από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες;
Για τους Έλληνες το δελτίο ταυτότητάς τους και για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα το διαβατήριό τους σε ισχύ και η άδεια διαμονής σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι διαμένουν νόμιμα στη χώρα.
Αν η δήλωση για την απόδοση ΑΦΜ κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού μέσου ταυτότητας του υπόχρεου.

Πως μπορείτε να γλυτώσετε απο τα τεκμήρια!

Ερώτηση του Α.Γ.: με ποιο κεφάλαιο από παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις μπορώ να γλυτώσω από τα φετινά τεκμήρια;
Απάντηση: Για τον προσδιορισμό κεφαλαίου του φορολογούμενου ανά έτος λαμβάνονται υπόψη, τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΦΕ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, και στη συνέχεια εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2009 για τις οποίες οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου).

Διαβάστε περισσότερα

Αποφυλακίζονται οι οφειλέτες δημοσίου

Μετά τις προγραμματικές δηλώσεις του Έλληνα πρωθυπουργού , στέκομαι ως φοροτεχνικός σε ένα τραγικό αντιαναπτυξιακό επαίσχυντο μέτρο , αυτό της προσωποκράτησης για χρέη στο δημόσιο.

Η κατ´εμέ αντισυνταγματικότητα του άρθρου 3 του ν. 3943/2011 (πρέπει να ξηλωθεί συθέμελα και αυτό ο νόμος αλλά και ο 3974) αποτελεί την αφετηρία στο να χαρακτηρίζεται το ανωτέρω αδίκημα ως διαρκές και να στέλνει τον φορολογούμενο για εκδίκαση στην αυτόφωρο διαδικασία. Διαβάστε περισσότερα