Μηδέν φόρος στην γειτονιά μας. Η Αλβανία μηδενίζει την φορολογία της

Την στιγμή που στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είναι αυτές των ελευθέρων επαγγελματιών με μέσο όρο κερδών 12,000 ευρώ μέχρι 20,000 ευρώ αλλά και γενικότερα ο μέσος όρος κερδών, συνολικά των Ελληνικών επιχειρήσεων κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα με συντελεστή φόρου που ξεκινούσε από το 26%, χωρίς να αναφέρουμε προκαταβολή φόρου αλλά και 10% επιπλέον φόρο στην διανομή, φαίνεται πως στην γείτονα χώρα Αλβανία, τα αντανακλαστικά στο εκεί Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν άψογα.

Διαβάστε περισσότερα

Να και κάτι θετικό στο νομοσχέδιο

Επιτέλους αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων και πλέον για ενοίκια που δεν έχουμε εισπράξει δεν θα φορολογούμαστε, ούτε θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκχωρήσουμε (χαρίσουμε) στο δημόσιο για να μην φορολογηθούμε. Ακόμα και για τα φετινά ενοίκια από 1/1/2015 που δεν θα εισπράξουμε, αρκεί και μόνο η κατάθεση αγωγής για αποβολή ή επιδίκαση μισθωμάτων μέχρι να καταθέσουμε την φορολογική μας δήλωση.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζει το ΣΤΕ να αντιστέκεται

Βροχή οι αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας  και μάλιστα υπέρ των φορολογουμένων. Μετά τις αποφάσεις  για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και την ακύρωση του τρόπου υπολογισμού των τιμών  Φ.Α.Π. σε Παλλήνη, Σπάτα και Μαραθώνα Αττικής, έρχεται το ΣΤΕ με νέα του απόφαση να ακυρώσει πρόστιμο του κώδικα ύψους μεγαλύτερου των 400,000 €, καθώς τα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας κατασχέθηκαν με απόδειξη παραλαβής και όχι με έκθεση κατάσχεσης. Προβληματική και η επανάληψη κατάσχεσης.

Παραθέτουμε το σκεπτικό της:

Περαιτέρω, όπως ομοίως ήδη κατά το χρόνο ασκήσεως της υπό κρίση αιτήσεως είχε κριθεί (ΣτΕ…, επταμ.,…2009), η διάταξη του άρθρου 32 του ν.2648/1998, προβλέποντας, εκτός από την κατάσχεση, στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, των τηρουμένων με βάση τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων, και την παραλαβή (με απόδειξη) αυτών και μόνον αυτών, στις περιπτώσεις μη υπάρξεως ανεπισήμων βιβλίων, εγγράφων και στοιχείων, εφαρμόζεται επί διαδικασιών παραλαβής, κατά τις οποίες τόσο η διενέργεια της υλικής πράξεως της παραλαβής όσο και η σύνταξη της αποδείξεως παραλαβής λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος της, ήτοι μετά την 22-10-1998. Επομένως, αβασίμως προβάλλεται, προς θεμελίωση του παραδεκτού της κρινομένης αιτήσεως, έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ως άνω ζητημάτων.

Νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και την προσαύξηση περιουσίας

Απαντώντας σε προφορικά και γραπτά ερωτήματα περί της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α’ 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

Ακύρωσε το ΣΤΕ απόφαση του ΣΔΟΕ σχετικά με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Την μια απόφαση μετά την άλλη εκδίδει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ΣΤΕ, σχετικά με διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών.

Απόφαση σταθμός η 1260/2015 καθώς ακυρώνει απόφαση του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, καθώς κρίνει πως παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ακύρωση των τιμών ακινήτων για τον υπολογισμό ΦΑΠ, σύμφωνα με το ΣΤΕ

Το Σ.τ.Ε. ακυρώνει και τις τιμές για τον υπολογισμό Φ.Α.Π. σε Παλλήνη, Σπάτα και Μαραθώνα Αττικής με το σκεπτικό πως οι τιμές των ακινήτων είναι προδήλως πλασματικές, ως αντικείμενες, αλλά και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και ιδίως από το έτος 2011, οι τιμές των ακινήτων στη Χώρα μειώνονται.Τέλος, η φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα έχει αποθαρρύνει την ζήτηση.

Διαβάστε περισσότερα