Έβγαλες χρήματα έξω; Σε χαϊδεύω τότε.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A’ 65 το ΠΝΠ σχετικά με τον περιορισμό στην κίνηση κεφαλαίων (Προσέξτε την παράγραφο ε).

Συγκεκριμένα: ε) αναλήψεις μετρητών μέσω καρτών που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό από τις αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές.

Διαβάστε περισσότερα

Βαρύτατο πρόστιμο σε όσους έχουν διπλό Α.Φ.Μ.

Ερώτηση της Γ.Κ.: Ποιες οι συνέπειες της ύπαρξης διπλού ΑΦΜ;

Απάντηση: Όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν ΑΦΜ υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) ευρώ βάσει των διατάξεων του άρθρου 54 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.

Παράταση 27 Ιουλίου για τα φυσικά πρόσωπα & 20 Ιουλίου για τις εταιρείες

ΠΟΛ 1130/2015

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014 φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων των άρθρων 3 και 45 του ν.4172/2013».

Διαβάστε περισσότερα

Πως καταβάλλονται οι αμοιβές αλλοδαπών εταιρειών

Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που καταβάλλονται σε αλλοδαπές εταιρείες για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης ταινιών και των μισθωμάτων που καταβάλλονται σε εταιρείες του ν.1665/1986 στα πλαίσια σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτου που συνήφθη πριν την 1.1.2014.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ

Στο νομοσχέδιο «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα», κατατέθηκε σήμερα η πολυπόθητη τροπολογία για την παράταση υποβολής καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία σύγκλησης της ετήσιας Τακτικής Γενικής συνέλευσης, και κατά συνέπεια και η προθεσμία υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στο ΓΕΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

Δόθηκε παράταση και στη ρύθμιση οφειλών στα ασφαλιστικά Ταμεία

Δεκτή έκανε ο Δημήτρης Στρατούλης την τροπολογία τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με την παράταση της προθεσμίας ρύθμισης οφειλών προς τα ασφαλιστικά Ταμεία.

Όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δημήτρης Στρατούλης στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής η παράταση δόθηκε μέχρι τις 31 Ιουλίου.

Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559 e-mail: press@minfin.gr

Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2015

Δελτίο Τύπου

Παράταση της προθεσμίας συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων έως τις 15 Ιουλίου 2015

Κατατίθεται σήμερα από την Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομικών, Νάντια Βαλαβάνη, στο σχέδιο νόμου «Μέτρα για την ανακούφιση των ΑμεΑ, την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα.», μια δεύτερη τροπολογία. Η τροπολογία δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, η οποία κανονικά έληγε σήμερα, έως τις 15 Ιουλίου 2015. Η ημερομηνία αυτή αποτελεί την τελική, καταληκτική ημερομηνία της ρύθμισης.

Διαβάστε περισσότερα

Άνοιξε η εφαρμογή στο TAXIS για κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων

tropop2

ΑΝΟΙΞΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ TAXIS ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

 Διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2014 – Ενσωμάτωση διατάξεων ν. 4330/2015

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε και η εφαρμογή για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ενσωματώθηκαν οι διατάξεις του ν. 4330/2015 στην εκκαθάριση Φ.Ε.Φ.Π. αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Τσίμπησαν «κύκλωμα» χρήσης εικονικών τιμολογίων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – Αθήνα, 26 Ιουνίου 2015 – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας εξιχνίασε δεκάδες περιπτώσεις χρήσης εικονικών φορολογικών στοιχείων από εταιρείες καθαρισμού για την αποκόμιση ιδιαίτερα μεγάλου οικονομικού οφέλους, προκαλώντας οικονομική ζημιά στο Κράτος

Διαβάστε περισσότερα

Έρχεται η απόλυτη φορολογική χαρτογράφηση όλων μας

Ξεκινούν οι εργασίες της επιτροπής σχετικά με το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων. Συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης (Γ.Γ.Π.Σ. και Δ.Υ.) του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδας Εργασίας για τον καθορισμό του τρόπου αποτύπωσης και συγκέντρωσης των στοιχείων που θα αποτελέσουν το περιουσιολόγιο φυσικών προσώπων, φορολογικών κατοίκων Ελλάδας σύμφωνα με την απόφαση 2/43389/0004/26.6.2015.

Διαβάστε περισσότερα