Για έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για έναρξη επαγγέλματος Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Α) Ατομική Επιχείρηση

– Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επιδεικνύεται το πρωτότυπο).

– Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.

– Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

– Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

– Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν.3463/2006).

One thought on “Για έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

  1. Ο Μιχάλης Βουκελάτος λέει:

    Θέλω να κάνω έναρξη επαγγέλματος σαν ηλεκτρολόγος μηχανικός ΤΕ ειμαι μέλος σε οε ποια αλλα δικαιολογητικά χρειάζονται ( έχω ασφάλιση ΤΕΒΕ)

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *