Χρήσιμο εργαλείο: Κανονική λειτουργία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιδότησης των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με 4 απλές τυποποιημένες υπεύθυνες δηλώσεις και πρόκειται η διαδικασία με εύκολο και γρήγορο τρόπο να επιδοτήσει τόκους επιχειρηματικών ενήμερων δανείων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή στον τηλεφωνικό αριθμό 1520 για περαιτέρω πληροφορίες. Διαβάστε περισσότερα

Μια φορολογική γεύση για όσους αποκτούν αλλοδαπά εισοδήματα

Ποινική δίωξη κατά υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών για παράβαση καθήκοντος στην παράνομη πρόκληση εντάλματος εναντίον του επιχειρηματία. Διαβάστε περισσότερα

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017

Ξεκίνησαν και με συνοπτικές διαδικασίες οι κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων…

Το να κλέβεις το κράτος είναι παράνομο. Το να σε κλέβει αυτό, είναι Νομοσχέδιο.

Ξεκινούν οι δεσμεύσεις χρημάτων απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 70.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζει το ΣΤΕ να αντιστέκεται

Βροχή οι αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας  και μάλιστα υπέρ των φορολογουμένων. Μετά τις αποφάσεις  για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και την ακύρωση του τρόπου υπολογισμού των τιμών  Φ.Α.Π. σε Παλλήνη, Σπάτα και Μαραθώνα Αττικής, έρχεται το ΣΤΕ με νέα του απόφαση να ακυρώσει πρόστιμο του κώδικα ύψους μεγαλύτερου των 400,000 €, καθώς τα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας κατασχέθηκαν με απόδειξη παραλαβής και όχι με έκθεση κατάσχεσης. Προβληματική και η επανάληψη κατάσχεσης.

Παραθέτουμε το σκεπτικό της:

Περαιτέρω, όπως ομοίως ήδη κατά το χρόνο ασκήσεως της υπό κρίση αιτήσεως είχε κριθεί (ΣτΕ…, επταμ.,…2009), η διάταξη του άρθρου 32 του ν.2648/1998, προβλέποντας, εκτός από την κατάσχεση, στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, των τηρουμένων με βάση τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων, και την παραλαβή (με απόδειξη) αυτών και μόνον αυτών, στις περιπτώσεις μη υπάρξεως ανεπισήμων βιβλίων, εγγράφων και στοιχείων, εφαρμόζεται επί διαδικασιών παραλαβής, κατά τις οποίες τόσο η διενέργεια της υλικής πράξεως της παραλαβής όσο και η σύνταξη της αποδείξεως παραλαβής λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος της, ήτοι μετά την 22-10-1998. Επομένως, αβασίμως προβάλλεται, προς θεμελίωση του παραδεκτού της κρινομένης αιτήσεως, έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ως άνω ζητημάτων.

Νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και την προσαύξηση περιουσίας

Απαντώντας σε προφορικά και γραπτά ερωτήματα περί της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α’ 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα

Ακύρωσε το ΣΤΕ απόφαση του ΣΔΟΕ σχετικά με δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών

Την μια απόφαση μετά την άλλη εκδίδει το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο ΣΤΕ, σχετικά με διαδικασίες λειτουργίας των υπηρεσιών του υπουργείου οικονομικών.

Απόφαση σταθμός η 1260/2015 καθώς ακυρώνει απόφαση του προϊσταμένου του ΣΔΟΕ Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά με την δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού, καθώς κρίνει πως παραβιάζονται συνταγματικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ακύρωση των τιμών ακινήτων για τον υπολογισμό ΦΑΠ, σύμφωνα με το ΣΤΕ

Το Σ.τ.Ε. ακυρώνει και τις τιμές για τον υπολογισμό Φ.Α.Π. σε Παλλήνη, Σπάτα και Μαραθώνα Αττικής με το σκεπτικό πως οι τιμές των ακινήτων είναι προδήλως πλασματικές, ως αντικείμενες, αλλά και σύμφωνα με τα διδάγματα της κοινής πείρας, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης, και ιδίως από το έτος 2011, οι τιμές των ακινήτων στη Χώρα μειώνονται.Τέλος, η φορολογική επιβάρυνση στα ακίνητα έχει αποθαρρύνει την ζήτηση.

Διαβάστε περισσότερα

Με ποιο τρόπο, ο λήπτης εικονικών τιμολογίων ( ως προς το πρόσωπο) δεν θα πληρώσει πρόστιμα ΚΒΣ κ.α.

Λύση σωτηρίας για χιλιάδες λήπτες εικονικών τιμολογίων.

Αρ. πρωτ.: ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ 2015/3.9.2015
Εφαρμογή των άρθρων 42 παρ.1 ν. 3220/2004 και 21 ν. 3522/2006

Αθήνα, 3-9-2015
Αρ. Πρωτ: ΔΕΕΦ Α 1116415 ΕΞ2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Διαβάστε περισσότερα