Βαρύτατο πρόστιμο σε όσους έχουν διπλό Α.Φ.Μ.

Ερώτηση της Γ.Κ.: Ποιες οι συνέπειες της ύπαρξης διπλού ΑΦΜ;

Απάντηση: Όποιος κατέχει και χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν ΑΦΜ υπόκειται σε πρόστιμο που ορίζεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2500) ευρώ βάσει των διατάξεων του άρθρου 54 του ν.4174/2013, όπως ισχύει.

Πως μπορείτε να γλυτώσετε απο τα τεκμήρια!

Ερώτηση του Α.Γ.: με ποιο κεφάλαιο από παλαιότερες φορολογικές δηλώσεις μπορώ να γλυτώσω από τα φετινά τεκμήρια;
Απάντηση: Για τον προσδιορισμό κεφαλαίου του φορολογούμενου ανά έτος λαμβάνονται υπόψη, τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στο άρθρο 19 του ΚΦΕ και οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, και στη συνέχεια εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών (με εξαίρεση τις χρήσεις 2008 και 2009 για τις οποίες οι δαπάνες των άρθρων 16 και 17 θα αφαιρούνται κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών, μόνο εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου).

Διαβάστε περισσότερα

Από ποιό χρέος και πάνω επιβάλλεται κατάσχεση μισθών-συντάξεων;

Ερώτηση του Α.Γ:  Ποιό είναι το ελάχιστο ποσό για το οποίο δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων οφειλετών του Δημοσίου;

Διαβάστε περισσότερα

Πώς μπορώ να πληρώσω λιγότερο φόρα στα αυθαίρετα κτίσματα

Ερώτηση του Κ.Π.: υπάρχει τρόπος να πληρώσουμε λιγότερο φόρο για τα αυθαίρετα κτίσματα;
Απάντηση: ΚΑΛΑ ΝΕΑ για τους ιδιοκτήτες αυθαίρετων κτισμάτων.  Τα αυθαίρετα κτίσματα που έχουμε ταχτοποιήσει (που έχουν υπαχθεί) με τον νόμο 4178/2013 και χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, για τον υπολογισμό της αξίας και την επιβολή οποιουδήποτε φόρου, εφαρμόζεται μειωτικός συντελεστής 50%!!. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμπληρωθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί στον πίνακα 5 των στοιχείων του ακινήτου.

Διαβάστε περισσότερα

Πότε κάνουμε αποδοχή κληρονομιάς; ποιά τα έγγραφα και οι προθεσμίες;

Ερώτηση της Κ.Κ.:  Aπεβίωσε συγγενικό μου πρόσωπο. Μπορείτε να μου πείτε ποια είναι η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;  Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται κατά την υποβολή δηλώσεων φόρου κληρονομιάς και   ποια είναι αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων και ποιος την καταθέτει; Διαβάστε περισσότερα