Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται οι ενδικοφανείς προσφυγές

Με απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γ.Γ.Δ.Ε. συστήνεται επιτροπή η οποία θα περατώσει τις εργασίες της μέχρι το τέλος του χρόνου έτσι ώστε με το νέο έτος οι επιχειρήσεις να καταθέτουν ηλεκτρονικά τις ενδικοφανείς προσφυγές.

Διαβάστε περισσότερα

Αναστολή των προθεσμιών άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής

Σημαντική εξέλιξη σε όσους ετοιμάζονται να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή ενώπιο της επιτροπής επίλυσης διαφορών του άρθρου 63.

Ειδικότερα…

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση ενός επιπλέον μήνα για την επιβολή προστίμων ή την απαλλαγή

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα με την διάταξη της παραγράφου 3 ορίζεται, πλέον, προθεσμία τεσσάρων μηνών, αντί τριών μηνών, για την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (πρώην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης), έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η πλήρης και ορθολογική αντιμετώπισή τους, κατά το δυνατό προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες των υποθέσεων (π.χ. εκτενής όγκος φακέλου, πολύπλοκες υποθέσεις με ερμηνευτικά νομικά και ουσιαστικά ζητήματα επί των οποίων αναμένονται αποφάσεις της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων κ.α.). Επίσης, προβλέπεται ότι η παράταση προθεσμίας ισχύει και για τις ενδικοφανείς προσφυγές για τις οποίες δεν έληξε η ημερομηνία εξέτασης μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή.

Διαβάστε περισσότερα