Νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών για την ανάλωση κεφαλαίου προηγουμένων ετών και την προσαύξηση περιουσίας

Απαντώντας σε προφορικά και γραπτά ερωτήματα περί της ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, το Υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΔΕΑΦ Α’ 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Διαβάστε περισσότερα