Η μετοικεσία των κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα και τα μυστικά της

Για αρχή: τα πρόσωπα που μπορούν να κάνουν μετοικεσία στην Ελλάδα είναι:
Τα πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα

1.Έλληνες και Ελληνίδες που εργάζονται στο εξωτερικό

2.Έλληνες και ομογενείς πολιτικοί πρόσφυγες

3.Έλληνες και ομογενείς Πόντιοι

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος είπε πως οι εταιρείες του εξωτερικού δεν αποδίδουν φόρο;

Φορολογία εισοδήματος από μερίσματα που αποκτώνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

Στα κέρδη που διανέμουν τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες με διπλογραφικά βιβλία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες χωρίς φορολογική κατοικία και μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα διενεργείται παρακράτηση με συντελεστή 10%, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 63 του ν.4172/2013, με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα ενδοομιλικά μερίσματα εφόσον πληρούνται οι οριζόμενες στο άρθρο αυτό προϋποθέσεις (ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής, ελάχιστη περίοδος διακράτησης, κλπ.).

Διαβάστε περισσότερα

Μέχρι 31/12/2015 η διαδικασία μεταφοράς στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού

Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να μεταφερθούν από την εφορία που ανήκουν στην εφορία κατοίκων εξωτερικού, δεν είναι αργά.

Για τους φορολογούμενους που επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μετά την 01.01.2014, έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ.1058/18.03.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αντί απλουστεύσεων και ευκολίας, έχουμε μεταλλαχθεί σε δέκτες αλλά και πομπούς της αμάθειας, των

Να έχεις φύγει στην ξενιτειά και να μην το δέχονται…

Πριν λίγες ημέρες δημοσιεύσαμε άρθρο σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος προκειμένου να μεταφερθεί στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού. Μάλιστα προσπαθήσαμε σε λίγες μόλις σειρές να συμπιέσουμε όλες τις διατάξεις που διέπουν τέτοιες διαδικασίες.

Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την ανωτέρω ανάρτηση και σήμερα μόλις , το υπουργείο οικονομικών δημοσίευσε μια εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία θέτονται κάποιοι περιορισμοί στις διαδικασίες μεταφοράς ενός φορολογουμένου στην Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού.

Διαβάστε περισσότερα

Απλά βήματα για να ανήκεις στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού

Δυο απλά βήματα ή αλλιώς φόροι πρόστιμα ταλαιπωρία.

Όσοι φορολογούμενοι επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό μετά την 01.01.2014, έχουν δοθεί οδηγίες με την ΠΟΛ.1058/18.03.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά τους κατοίκους εξωτερικού. Πώς θα μπορούσαν οι μισοί να μην καταθέσουν φορολογική δήλωση.

Δεχόμαστε καθημερινά πολλά τηλεφωνήματα από Έλληνες του εξωτερικού, ερωτήματα που έχουν κυρίως να κάνουν με το πότε και πώς να υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση.

Γράφουμε λοιπόν αυτό το πολύ σύντομο άρθρο και ο λόγος είναι απλός. Οι μισοί κάτοικοι εξωτερικού ΔΕΝ είναι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης.Οι μισοί Έλληνες του εξωτερικού θα μπορούσαν να μην καταθέσουν δήλωση γλυτώνοντας ταλαιπωρία και έξοδα και ελαφρύνοντας την φορολογική αρχή με την μη παραλαβή χιλιάδων φορολογικών δηλώσεων.

Διαβάστε περισσότερα