Αναστέλλονται πλειστηριασμοί, κατασχέσεις, αποβολές (εξώσεις) και προσωποκράτηση

Αναστέλλονται από 21 Ιουλίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2015 οι αναγκαστικές εκτελέσεις κάθε πράξης, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, αποβολών (εξώσεων) και προσωπικών κρατήσεων σύμφωνα με την κ.υ.α. 49214/21.7.15, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1525/21-07-2015.

Διαβάστε περισσότερα