O «διωγμός» των ατομικών επιχειρήσεων από το ΓΕΜΗ

Όπως είναι γνωστό με το N.3419/2005 δημιουργήθηκε το Γενικό Εμπορικό ΜΗτρώο (ΓΕΜΗ) με σκοπό την καταγραφή και την τήρηση αρχείου των εμπορικών εταιρειών που λειτουργούν ανά την επικράτεια. Με την παρ.1 του άρθρου 1 του ιδίου νόμου προβλέφθηκε στην περ.α και η υποχρέωση εγγραφής για «τα φυσικά πρόσωπα που είναι έμποροι και διαθέτουν επαγγελματική κατοικία ή εγκατάσταση ή ασκούν εμπορία μέσω κύριας ή δευτερεύουσας εγκατάστασης στην ημεδαπή».

Διαβάστε περισσότερα

Για έναρξη επαγγέλματος ατομικής επιχείρησης ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για έναρξη επαγγέλματος Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Α) Ατομική Επιχείρηση

– Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (επιδεικνύεται το πρωτότυπο).

– Τίτλος κυριότητας ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί δωρεάν παραχώρησης χώρου για κάθε επαγγελματική εγκατάσταση.

– Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής από αρμόδιο Ασφαλιστικό Φορέα.

– Βεβαίωση ελέγχου της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου των φυσικών προσώπων από το οικείο Επιμελητήριο, όπου απαιτείται από σχετικές διατάξεις.

– Προέγκριση ίδρυσης για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος από Δήμους και Κοινότητες όπου απαιτείται (άρθρα 80, 81 ν.3463/2006).

Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για ίδρυση εταιρειών;

Β) Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε.- Ε.Ε.) -Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) -Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) και Ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (Ι.Κ.Ε).

Από τις 4/4/2011 η διαδικασία σύστασης και η έναρξη εργασιών των εν λόγω εταιρειών πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3853/2010 και της Κ.Υ.Α. K1-802/23.3.2011, όπου, μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη των εργασιών των εν λόγω εταιρειών.

Ως Υπηρεσίες Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) για τη σύσταση των εταιρειών αυτών ορίζονται: α) για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε.-Ε.Ε.) τα επιμελητήρια και τα πιστοποιημένα Κ.Ε.Π. και β) για τις κεφαλαιουχικές (Ε.Π.Ε., Α.Ε. Ι.Κ.Ε ) και τις προσωπικές εταιρείες που συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, οι συμβολαιογράφοι.

Ταλαιπωρίας συνέχεια. Τί και αν έχει το taxis τις δηλώσεις μας;

Δεν έχει σημασία αν οι φορολογικές δηλώσεις έχουν καταχωρηθεί στο taxis;

Δεν πειράζει.Θα τις καταχωρήσουμε και στο ΓΕΜΗ. Το επίκαιρα αστείο είναι να φωνάζουν τώρα αλλά και παλαιότερα οι πολιτικοί αρχηγοί, πως έγγραφα που κατέχει μία υπηρεσία δεν θα αναζητούνται από άλλη. Πραγματικά δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο προκειμένου να ταλαιπωρήσουμε εταιρείες, λογιστές και συμβούλους.

Διαβάστε περισσότερα