Χρήσιμο εργαλείο: Κανονική λειτουργία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα επιδότησης των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά με 4 απλές τυποποιημένες υπεύθυνες δηλώσεις και πρόκειται η διαδικασία με εύκολο και γρήγορο τρόπο να επιδοτήσει τόκους επιχειρηματικών ενήμερων δανείων, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή στον τηλεφωνικό αριθμό 1520 για περαιτέρω πληροφορίες. Διαβάστε περισσότερα