Ξεκίνησαν και με συνοπτικές διαδικασίες οι κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων…

Το να κλέβεις το κράτος είναι παράνομο. Το να σε κλέβει αυτό, είναι Νομοσχέδιο.

Ξεκινούν οι δεσμεύσεις χρημάτων απευθείας από τους τραπεζικούς λογαριασμούς για ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 70.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

Την τρίτη ανοίγει ηλεκτρονικά η πρόσβαση στο «ΠΟΘΕΝ»

Έτοιμη  η εφαρμογή για την υποβολή και πρόσβαση της περιουσιακής κατάστασης σε όσους το  επιθυμούν, όπως αναφέρει η απόφαση 27256/11.12.2015 του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης. Έτσι  η πρόσβαση για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) στο πληροφοριακό σύστημα «ΠΟΘΕΝ», θα είναι δυνατή από το διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης (url) https://www.pothen.gr από την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015, ειδικά για τους υπόχρεους δήλωσης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. λ και μδ του ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, υπόχρεοι δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στα με αρ.πρωτ.18584/17.8.2015 και 25608/23.11.2015 έγγραφα, είναι:

α) Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου του Δημοσίου (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).

β) Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων οποιασδήποτε υπηρεσίας Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και οι υπάλληλοι των φορέων αυτών που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα (άρθρο 1 παρ. 1 περ. λ).

γ) Οι προϊστάμενοι διευθύνσεων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 1 παρ. 1 περ. μδ).

taxleader.gr

Επιτέλους, αρχίζουμε να μιλάμε για φορολογικά κίνητρα στις εξαγωγικές επιχειρήσεις

Στις αρχές της επόμενης χρονιάς θα ψηφιστεί ο νόμος για τα φορολογικά κίνητρα υπέρ των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τα οποία θα είναι συμβατά με όσα προβλέπονται από την ΕΕ, υπογράμμισε ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις, Δημήτρης Μάρδας, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσαν, στη Θεσσαλονίκη το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και ο Όμιλος Νέων, Επιστημόνων και Επαγγελματιών Επαγγελματιών, HUMANS.

Διαβάστε περισσότερα

Εντοπισμός μεγάλων φοροφυγάδων από το ΣΔΟΕ, μέσω τραπεζών

Είναι να απορεί κανείς με το ύψος της φοροδιαφυγής που διαπράττουν κάποιοι. Δεν γίνεται να δεχτούμε πώς μπορεί κάποιος να είναι αγρότης, και να έχει αυξήσει την περιουσία του κατά 4.450.000 και μάλιστα με τραπεζικές καταθέσεις, δεν γίνεται εταιρεία του εξωτερικού η οποία δεν έκανε καν έναρξη εργασιών στην Ελλάδα και να μην εξέδωσε στην Ελλάδα τιμολόγια αξίας 2.789.000, Ιερόδουλος να προσαύξησε την περιουσία του κατά 183.000 χωρίς να αποδεικνύεται η πηγή προέλευσης των τραπεζικών καταθέσεων, Ιατρός να προσαύξησε την περιουσία του κατά 183.000 χωρίς να αποδεικνύεται η πηγή προέλευσης των τραπεζικών καταθέσεων και δύο περιπτώσεις μισθωτών υπαλλήλων με τραπεζικές καταθέσεις ο ένας με 18 εκατομμύρια ευρώ και ο άλλος με 12 εκατομμύρια!! χωρίς επίσης να μπορούν να δικαιολογήσουν το ύψος των καταθέσεων τους.

Διαβάστε περισσότερα

Μηδέν φόρος στην γειτονιά μας. Η Αλβανία μηδενίζει την φορολογία της

Την στιγμή που στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, είναι αυτές των ελευθέρων επαγγελματιών με μέσο όρο κερδών 12,000 ευρώ μέχρι 20,000 ευρώ αλλά και γενικότερα ο μέσος όρος κερδών, συνολικά των Ελληνικών επιχειρήσεων κυμαίνεται σε αυτά τα επίπεδα με συντελεστή φόρου που ξεκινούσε από το 26%, χωρίς να αναφέρουμε προκαταβολή φόρου αλλά και 10% επιπλέον φόρο στην διανομή, φαίνεται πως στην γείτονα χώρα Αλβανία, τα αντανακλαστικά στο εκεί Υπουργείο Οικονομικών λειτουργούν άψογα.

Διαβάστε περισσότερα

Να και κάτι θετικό στο νομοσχέδιο

Επιτέλους αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης ανείσπρακτων ενοικίων και πλέον για ενοίκια που δεν έχουμε εισπράξει δεν θα φορολογούμαστε, ούτε θα είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκχωρήσουμε (χαρίσουμε) στο δημόσιο για να μην φορολογηθούμε. Ακόμα και για τα φετινά ενοίκια από 1/1/2015 που δεν θα εισπράξουμε, αρκεί και μόνο η κατάθεση αγωγής για αποβολή ή επιδίκαση μισθωμάτων μέχρι να καταθέσουμε την φορολογική μας δήλωση.

Διαβάστε περισσότερα

Συνεχίζει το ΣΤΕ να αντιστέκεται

Βροχή οι αποφάσεις από το Συμβούλιο της Επικρατείας  και μάλιστα υπέρ των φορολογουμένων. Μετά τις αποφάσεις  για το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και την ακύρωση του τρόπου υπολογισμού των τιμών  Φ.Α.Π. σε Παλλήνη, Σπάτα και Μαραθώνα Αττικής, έρχεται το ΣΤΕ με νέα του απόφαση να ακυρώσει πρόστιμο του κώδικα ύψους μεγαλύτερου των 400,000 €, καθώς τα βιβλία και στοιχεία της ελεγχόμενης εταιρείας κατασχέθηκαν με απόδειξη παραλαβής και όχι με έκθεση κατάσχεσης. Προβληματική και η επανάληψη κατάσχεσης.

Παραθέτουμε το σκεπτικό της:

Περαιτέρω, όπως ομοίως ήδη κατά το χρόνο ασκήσεως της υπό κρίση αιτήσεως είχε κριθεί (ΣτΕ…, επταμ.,…2009), η διάταξη του άρθρου 32 του ν.2648/1998, προβλέποντας, εκτός από την κατάσχεση, στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 του ίδιου άρθρου, των τηρουμένων με βάση τον ΚΒΣ βιβλίων και στοιχείων, και την παραλαβή (με απόδειξη) αυτών και μόνον αυτών, στις περιπτώσεις μη υπάρξεως ανεπισήμων βιβλίων, εγγράφων και στοιχείων, εφαρμόζεται επί διαδικασιών παραλαβής, κατά τις οποίες τόσο η διενέργεια της υλικής πράξεως της παραλαβής όσο και η σύνταξη της αποδείξεως παραλαβής λαμβάνουν χώρα μετά την έναρξη ισχύος της, ήτοι μετά την 22-10-1998. Επομένως, αβασίμως προβάλλεται, προς θεμελίωση του παραδεκτού της κρινομένης αιτήσεως, έλλειψη νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας επί των ως άνω ζητημάτων.