Προσοχή μην σας ξεφύγει μελλοντική οφειλή, χάνετε την ρύθμιση.

Αυτό το e-mail δέχθηκε σήμερα φορολογούμενος από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ στο οποίο γίνεται ξεκάθαρη αναφορά περί απώλειας της ρύθμισης σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει στην ώρα του οποιαδήποτε μελλοντική οφειλή.

Παραθέτουμε αυτούσια το κείμενο στο οποίο τουλάχιστον σε εμάς έχει πρωτότυπο τρόπο γραφής…

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ – Αίτηση για υπαγωγή σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Με το άρθρο 39 του Ν.4331/2015 οι ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ-Τομείς Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στο ″ΝΕΟ″ ασφαλιστικό (δηλαδή έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά σε φορέα κύριας ασφάλισης μετά την 01.01.1993), έχουν τη δυνατότητα επιλογής κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Διαβάστε περισσότερα