Προσοχή μην σας ξεφύγει μελλοντική οφειλή, χάνετε την ρύθμιση.

Αυτό το e-mail δέχθηκε σήμερα φορολογούμενος από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ στο οποίο γίνεται ξεκάθαρη αναφορά περί απώλειας της ρύθμισης σε περίπτωση που δεν εξοφλήσει στην ώρα του οποιαδήποτε μελλοντική οφειλή.

Παραθέτουμε αυτούσια το κείμενο στο οποίο τουλάχιστον σε εμάς έχει πρωτότυπο τρόπο γραφής…

Διαβάστε περισσότερα