Επανέρχεται η υποχρεωτική αναγραφή του ενεργειακού πιστοποιητικού

Ακόμα ένα βάρος στα ακίνητα.

Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες 29 Οκτωβρίου, υπάρχει διάταξη που καθιστά υποχρεωτική την αναγραφή του αριθμού πρωτοκόλλου του Ενεργειακού πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με το άρθρο 59 κάθε συμβολαιογράφος για οποιαδήποτε μεταβίβαση θα πρέπει στο συμβόλαιο να αναγράφει τον αριθμό πρωτοκόλλου του ενεργειακού πιστοποιητικού αλλά και να επισυνάπτει στο συμβόλαιο και το ίδιο το πιστοποιητικό. Τέλος και στα νέα μισθωτήρια που θα αναρτούν στο taxis οι λογιστές σας, θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή του ανωτέρω πρωτοκόλλου!

Παραθέτουμε και την επίμαχη διάταξη στο σχέδιο νόμου

Άρθρο 59 Τροποποιούμενες διατάξεις

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παράγραφος 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β 407/9.4.2010) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).».

taxleader.gr

Χρήσιμο: Έγκριση ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ χωρίς παραστατικά

Ποια είναι η διαδικασία έγκρισης ηλεκτροδότησης οικοδομών από τις Δ.Ο.Υ.; Είναι νόμιμη η διαδικασία καταλογισμού ΦΠΑ σε ιδιώτη που κτίζει οικοδομή και δεν καλύπτεται το κόστος οικοδομής με παραστατικά;

Οι φορολογικές διατάξεις περί ηλεκτροδότησης θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής στον κατασκευαστικό τομέα. Διαβάστε περισσότερα