Ρύθμιση ανάσα, ρύθμιση σε ορθότερη κατεύθυνση αλλά και πάλι όχι βιώσιμη

Επιτέλους μειώνεται η ελάχιστη δόση για υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων στα 20 ευρώ από 50 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα όπως ανακοίνωσε η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη.

Μεταξύ άλλων ανακοίνωσε πως όσοι χρωστούν χρήματα σε δύο ή περισσότερες ΔΟΥ το ποσό της ελάχιστης δόσης ορίζεται ακόμη χαμηλότερα στα 10 ευρώ (αυτό είναι τρικ καθώς πληρώνοντας από 10 ευρώ σε κάθε Δ.Ο.Υ. ουσιαστικά καταβάλει κάποιος 20 ευρώ).

Τη δυνατότητα για «κούρεμα» κατά 50% των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο έως 31.12.2013, εφόσον αυτές εξοφληθούν εφάπαξ ή τμηματικά με ελάχιστη δόση τα 200 ευρώ, προβλέπει, μεταξύ άλλων, η νέα ρύθμιση που ανακοινώνει αυτή την ώρα η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη. Από τη διάταξη αυτή, εξαιρούνται οφειλές από ΦΠΑ, ΦΑΠ, παρακρατούμενους φόρους, μισθώματα, έσοδα υπέρ τρίτων και ειδικό φόρο κατανάλωσης (εδώ δεν υπάρχει ουσιαστική παρέμβαση).

Για τα χρέη έως 31.12.2014 προβλέπονται μεγάλες μειώσεις των προσαυξήσεων και 100 δόσεις.

Επίσης, η ρύθμιση που περιέγραψε περιλαμβάνει και μεγάλο «κούρεμα» των τόκων, των προστίμων και των προσαυξήσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών.

Ειδικότερα , διατηρείται η βασική λογική της δυνατότητας απαλλαγής από τόκους, πρόστιμα και προσαυξήσεις για όσους πληρώσουν εφάπαξ, ενώ θεσπίζεται κλίμακα από 2 έως 5 δόσεις με μεγαλύτερη έκπτωση το 90% και ανά 10 δόσεις υπάρχει κλιμάκωση του ποσοστού απαλλαγής που καταλήγει για τις 100 δόσεις σε έκπτωση 30% (από 20% σήμερα).

Αναλυτικά οι κλίμακες έχουν ως εξής:

α) Εφάπαξ:  απαλλαγή κατά ποσοστό 100%.

β) Από δύο 2 έως 5 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  90%.

γ) Από 6 έως και 10 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   80%.

δ) Από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό   75%.

ε) Από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 70%.

στ) Από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 65%.

ζ) Από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 60%.

η) Από 51 έως και εξήντα 60 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) Από 61 έως και εβδομήντα 70 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό  50%.

ι) Από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα 45%.

ια) Από 81 έως και ενενήντα 90 μηνιαίες δόσεις: Απαλλαγή κατά ποσοστό 40%.

ιβ) Από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα 30%.

Είναι δεδομένο πως το νομοσχέδιο αναμένεται να διευρυνθεί το πλήθος των οφειλετών που δικαιούνται να υπαχθούν σε ρύθμιση, θα προβλέπονται μειώσεις οφειλών, θα «παγώνει» η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης για χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου και θα κατοχυρώνονται ατομικά δικαιώματα των φορολογουμένων (τι σημαίνει πάγωμα αναγκαστικών μέτρων; Αυτό ίσχυε και πριν , αρκεί να τηρούνταν η ρύθμιση).

Σύμφωνα με πληροφορίες το σχέδιο της κυβέρνησης για τις νέες ρυθμίσεις χρεών θα προβλέπει:

1) έως 100 δόσεις για όλους, με κατάργηση των περιορισμών που προβλέπει η υφιστάμενη ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι:

α) θα μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση και 6.000 μεγαλοφειλέτες με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ, παρά τις αντιρρήσεις της Τρόικα που επέβαλε την εξαίρεσή τους ως τώρα (είναι αδιανόητο να μην επιθυμεί η Τρόικα μέχρι σήμερα να εισπράξει από τους μεγαλοοφειλέτες του παρελθόντος).

β) καταργείται ο διαχωρισμός για ποσά πάνω από 15.000 ευρώ που ρυθμίζονταν σε μέχρι 72 μηνιαίες δόσεις αντί 100, με βάση το ισχύον νομοθετικό καθεστώς(επιτέλους σταματάει η αντισυνταγματική κατηγοριοποίηση των οφειλετών σε δυο ταχύτητες με διαφορετικά οφέλη).

γ) καταργείται το ελάχιστο όριο μηνιαίας δόσης των 50 ευρώ, που ακύρωνε τις 100 δόσεις για όσους χρωστούσαν λιγότερα από 5000 ευρω σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία (σωστό μέτρο).

Επιπλέον, με τη νέα ρύθμιση:

– θα ισχύουν εκπτώσεις και διαγραφές προσαυξήσεων για όσους ενταχθούν στη ρύθμιση

– Θα μπορούν να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις όλα τα χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και την 31η-12-2014 (επίσης θετικό μέτρο καθώς με την προηγούμενη ρύθμιση εντάσσονταν οφειλές μέχρι τον Οκτώβριο).

– Το ετήσιο σύνολο των καταβολών δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 20% του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη, όπως αυτό βεβαιώθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος (πρωτοποριακό και άκρως κοινωνικό μέτρο).

– Σε περίπτωση ρύθμισης συγχρόνως φορολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, το ποσό των δόσεων δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 30% του βεβαιωθέντος εισοδήματος.

– Τα ποσά που υπάγονται στη ρύθμιση θα προσαυξάνονται με 0,5% μηνιαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση, επιβάρυνση ή ποινή.

– Σε περίπτωση αποδεδειγμένου μηδενικού εισοδήματος κατά τους τελευταίους 12 μήνες, θα αναστέλλεται το σύνολο των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που μπορούν να ληφθούν κατά του οφειλέτη για περίοδο 12 μηνών.

2) Αλλάζουν τα πρόστιμα για καθυστέρηση πληρωμής ληξιπρόθεσμων. Καταργείται η προσαύξηση (10%, 20% ή 30%) που επιβαρύνει τις αρχικές οφειλές αν καθυστερήσει η αποπληρωμή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη θα επιβαρύνονται με ετήσιο επιτόκιο 8,75% και όχι με επιπλέον προσαυξήσεις.

3) Κατάργηση του χαρακτηρισμού του ποινικού αδικήματος της μη πληρωμής χρεών προς το Δημόσιο ως «διαρκούς» και καθιέρωση της «αντικειμενικής και ανυπαίτιας αδυναμίας πληρωμής» ως νέου λόγου για τη δυνατότητα του δικαστηρίου να κρίνει την πράξη ατιμώρητη ( εδώ θέλουμε ξεκάθαρες κουβέντες. Κατάργηση του άρθρου 3 του Ν. 3943/11 που χαρακτηρίζουν το αδίκημα ως διαρκές και υπάγουν την εκδίκασή του στην αυτόφωρη διαδικασία).

4) Κατάργηση μιας σειράς ρυθμίσεων που προβλέπουν κατασχέσεις τραπεζικών καταθέσεων με κατεπείγουσα και εξαιρετική διαδικασία.

5) Απαγόρευση της διενέργειας φορολογικού ελέγχου στην κατοικία του φορολογουμένου χωρίς την παρουσία εισαγγελέα, ώστε να προστατευθεί το οικιακό άσυλο.

6) Ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.  Το ΣΔΟΕ θα επανακτήσει την αρμοδιότητα διενέργειας προληπτικών φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων, ενώ ταυτόχρονα θα αποκτήσει τη δυνατότητα είσπραξης των φόρων και προστίμων που βεβαιώνονται από τους ελέγχους.

7) Δημιουργία υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου στα τελωνεία για την καταπολέμηση της διαφθοράς και της αναποτελεσματικότητας. Σημειώνεται ότι από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου η κυβέρνηση υπολογίζει έσοδα 1,5 δισ. ευρώ ετησίως.

Ωστόσο το σημαντικότερο όλων στο κεφάλαιο ρύθμιση είναι αυτό που φωνάζει όλη η αγορά…. Τι θα γίνει με τα τρέχοντα.

Δεν μειώνω την προσπάθεια της νέας ηγεσίας, απεναντίας ήδη δείχνει αντανακλαστικά και μάλιστα σε κάποια θέματα καταθέτει προτάσεις με εντελώς καινούργια φιλοσοφία. Αν εκεί στο υπουργείο έχουν ‟καλό αυτί” και αν επιθυμούν να ανακουφίσουν τους φορολογούμενους αλλά και να εισπράξουν φόρους πρέπει στο υπό κατάθεση νομοσχέδιο να προβλέψουν αποσύνδεση της ρύθμισης από τις τρέχουσες οφειλές. Τι να το κάνει ο πελάτης μου που θα ρυθμίσει χρέος 20,000 ευρώ στο πρώην ΤΕΒΕ και θα καταβάλει 200 ευρώ δόση για τα παλιά χρέη, να πρέπει ταυτόχρονα για να μην χάσει την ρύθμιση να πληρώνει και τα τρέχοντα δίμηνα που είναι 800 ευρώ.

Αυτά για αρχή.

 Γεωρμπαλίδης Ανδρέας

   Ειδικός φοροτεχνικός σύμβουλος

   Αντιπρόεδρος (Σ.Ο.Λ.Π)

     Συλλόγου οικονομολόγων λογιστών Πειραιά

         Μέλος Π.Ε.Φ.Ε.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *